Wtorkowe konsultacje

We wtorek 9 czerwca konsultacje w klasach IV-VIII odbywać się będą w godzinach podanych poniżej. Klasy I-III mają spotkania zgodnie ze swoimi ustaleniami.

J. Bociek 8 – 9 kl. VIII
9 – 9.45
sala kl. VI
J. Kozłowska 8 – 9.30 sala kl. V
K. Dziekan-Kozioł 8 – 9
9 – 10 kl. VIII
sala kl. VII
M. Gadziała 8 – 8.30 biblioteka
M. Pytka 8 – 9.30 sala kl. VIII
S. Jarmuła 8 – 10
10 – 11 kl. VIII
sala kl. IV