Szkolny Konkurs Plastyczny „Okna otwarte na Europę – widoki ze Smęgorzowa”

 1. Celem konkursu jest:
 •  rozszerzanie wiedzy na temat państw Unii Europejskiej,
 • znane i ciekawe miejsca państw UE, które warto zobaczyć,
 • poznawanie historii tych miejsc, ich tradycji,
 • rozwijanie wyobraźni, kreatywności wśród uczniów,
 • rozwijanie zdolności artystycznych.
 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VIII. Uczestnicy będą oceniani w następujących kategoriach:
 •  uczniowie z klas I-III
 • uczniowie z klas IV-VI
 •  uczniowie z klas VII-VIII

3. Zadanie konkursowe polegać będzie na przygotowaniu plakatu na temat najciekawszego miejsca Europy, które warto zobaczyć (wyeksponowanie walorów turystycznych).

4. Prace oceniane będą przez komisję złożoną z: nauczyciela plastyki, organizatorów, przedstawiciela samorządu szkolnego.

5. Kryteria oceny prac:

 • oryginalność pomysłu,
 • ciekawa technika wykonania,
 • estetyka pracy,
 • wkład pracy,
 • czytelne wyeksponowanie atrakcyjności przedstawionych miejsc.